Prevádzkovateľ prehlasuje, že všetky údaje osobnej povahy sú dôverné a budú použité iba pre internú potrebu firmy SLAPER a nebudú zverejnené, poskytnuté tretej osobe či inak zneužité.

Osobné informácie sú zhromažďované z obchodných, logistických, štatistických
 a marketingových dôvodov.

Bez súhlasu zákazníka nie je možné poskytnúť akékoľvek informácie osobného charakteru  tretej osobe.

Zákazník využívaním služieb firmy SLAPER dáva súhlas na zhromažďovanie osobných údajov.

Pri registrácii sú od zákazníka požadované základné informácie, ktoré sa ďalej dopĺňajú pri objednávaní.

Pre poskytnutie hodnotnej služby, potrebujeme niektoré Vaše osobné údaje. Všetky informácie o Vašej osobe však budeme používať iba pre našu potrebu a neposkytneme ich v žiadnom prípade nikomu inému. Ako zákazník (fyzická osoba) musíte uviesť nasledujúce údaje:

  • Meno a priezvisko
  • Úplnú poštovú adresu a telefonický kontakt
  • Adresu elektronickej pošty

Tieto informácie sú potrebné pre Vašu identifikáciu ako nakupujúceho. Potrebujeme ich k realizácii a zaúčtovaniu Vašej platby za nakúpený tovar, ku komunikácii s Vami a k tomu, aby sme Vám mohli v poriadku doručiť objednaný tovar. Ak si želáte doručiť tovar na inú adresu, ako je adresa uvedená v objednávke, môžete uviesť aj adresu doručenia (napr. keď posielate darček).

Ak nakupujete tovar ako právnická osoba potrebujeme od Vás tieto informácie:

  • Názov firmy
  • Telefón
  • IČO
  • DIČ
  • IČ DPH

Tieto údaje nám umožnia urobiť nevyhnutné finančné operácie, vyhotoviť daňový doklad, prípadne identifikovať Vašu platbu realizovanú bankovým prevodom. Váš súhlas, ak sa stanete zákazníkom internetového obchodu shop.slaper.sk, dávate už pri potvrdení objednávky s tým, že údaje o Vás a Vašich nákupoch budú zhromažďované a používané.


Zákazník má právo požiadať o vymazanie svojich osobných údajov z databázy (o zrušenie registrácie) bez udania dôvodov a to na obchod@slaper.sk.

Prístup registrovaným zákazníkom do obchodu a možnosť objednávok sú chránené prístupovým heslom, ktoré pozná iba registrovaný zákazník. Preto prosím nenechávajte toto heslo voľne prístupné ostatným osobám, aby nemohlo dôjsť k jeho zneužitiu a následne k zneužitiu Vašej registrácie a Vašich údajov.

Za zneužitie prístupového hesla prevádzkovateľ nenesie nijakú zodpovednosť.